Llibres de reproducció de vendes digitals i la nova era de la venda

En l’entorn de venda actual, una infinitat de reptes poden evitar que els líders de vendes ajudin els seus equips a assolir els seus objectius. Des de la lentitud dels nous representants de vendes a l’hora d’augmentar els sistemes fins a sistemes no conjunts, els representants de vendes dediquen més temps a les tasques administratives i menys temps a vendre realment. Per tal d’accelerar el creixement, reduir les ineficiències dins d’una organització i reduir el volum de vendes, els líders comercials han d’establir processos àgils i adaptables. Els llibres de reproducció de vendes digitals són una part integral