Per què les vendes de camp i el màrqueting haurien de mirar més enllà del CRM tradicional?

A mesura que el món esdevé cada vegada més impersonal amb la immergència de la tecnologia: xarxes socials, xat de vídeo, etc. S'ha presentat una oportunitat d'una manera molt real. Un concepte que va arribar a ser natural, intuïtiu i que va existir pràcticament com a conseqüència de pensaments posteriors, ha quedat relegat a una adaptació que suposa un inconvenient i un temps més car. Posar-se físicament davant de les persones amb qui voleu establir relacions. Sembla una noció molt evident, però la realitat