Com adoptar un enfocament conscient de la IA redueix els conjunts de dades esbiaixats

Les solucions basades en la IA necessiten conjunts de dades per ser efectius. I la creació d’aquests conjunts de dades està plena d’un problema de biaix implícit a nivell sistemàtic. Totes les persones pateixen biaixos (tant conscients com inconscients). Els biaixos poden adoptar diferents formes: geogràfics, lingüístics, socioeconòmics, sexistes i racistes. I aquests biaixos sistemàtics es converteixen en dades, cosa que pot donar lloc a productes d’IA que perpetuen i augmenten el biaix. Les organitzacions necessiten un enfocament conscient per mitigar-les