Acrònims USP

USP

USP és l'acrònim de Proposta Única de Venda.

L'estratègia de màrqueting desenvolupada i executada per informar els clients potencials i clients sobre la diferenciació de la pròpia marca, producte o servei dels seus competidors. També conegut com el punt de venda únic, O la proposta de valor única (UVP).