Acrònims d'URL

URL

URL és l'acrònim de Localitzador Uniforme de Recursos.

Una forma d'identificador de recursos universal (URI) que defineix una adreça que s'associa a un algorisme d'accés mitjançant un protocol de xarxa.