Acrònims SQL

SQL

SQL és l'acrònim de Líder qualificat de vendes.

Un client potencial que ha passat pel canal de vendes, des d'un client qualificat per a màrqueting fins a un client acceptat per vendes, fins a una posició on l'equip de vendes ara pot treballar per convertir-lo en un client actiu.

font: Gartner

SQL

SQL és l'acrònim de Llenguatge de consulta estructurat.

Llenguatge utilitzat en programació i dissenyat per gestionar les dades contingudes en un sistema de gestió de bases de dades relacionals o per al processament de fluxos en un sistema de gestió de flux de dades relacionals. La sintaxi i la biblioteca associada de funcions poden diferir entre les plataformes de bases de dades.