Acrònims de SMS

SMS

SMS és l'acrònim de Servei de missatges curts.

L'estàndard original per enviar missatges de text mitjançant dispositius mòbils. Un únic missatge de text estava limitat a 160 caràcters inclosos els espais. L'SMS es va dissenyar per adaptar-se a altres protocols de senyalització, per això la longitud del missatge SMS està limitada a 160 caràcters de 7 bits, és a dir, 1120 bits o 140 bytes. Si un usuari envia més de 160 caràcters, es podria enviar en un màxim de 6 parts del nombre total de 918 caràcters al missatge enllaçat.