Acrònims de PIME

EMS

SME és l'acrònim de Petites i mitjanes empreses.

A la Unió Europea, les petites i mitjanes empreses són organitzacions d'una mida específica mesurada pel nombre d'empleats. Les petites empreses tenen menys de 50 treballadors i les mitjanes empreses tenen més de 50 però menys de 250 treballadors. L'abreviatura SMB s'utilitza als Estats Units i difereix en l'explicació.