Acrònims SMB

SMB

SMB és l'acrònim de Empreses petites i mitjanes.

Les petites i mitjanes empreses són organitzacions d'una mida específica, ja sigui en nombre d'empleats o en ingressos anuals. Si es mesura pel nombre d'empleats, les petites empreses són aquelles amb menys de 100 empleats i les mitjanes empreses són aquelles organitzacions amb entre 100 i 999 empleats. Si es mesuren alternativament pels ingressos anuals, són organitzacions amb menys de 50 milions de dòlars en ingressos anuals i de mida mitjana o organitzacions que guanyen més de 50 milions de dòlars però menys de 1 milions de dòlars. L'abreviatura SME és utilitzada per fora dels Estats Units.