Acrònims SLC

SLC

SLC és l'acrònim de Compromís a nivell de servei.

Una forma més àmplia i generalitzada d'an SLA. Els dos es diferencien perquè un SLA és bidireccional i inclou dos equips. En canvi, un SLC és una obligació unidireccional que estableix el que un equip pot garantir als seus clients en cada moment.

font: TechTarget