Acrònims SLA

SLA

SLA és l'acrònim de Acord de nivell de servei.

Contracte entre un proveïdor de serveis i els seus clients que documenta quins serveis oferirà el proveïdor i defineix els estàndards que el proveïdor està obligat a complir. Dins de la indústria SaaS, això sovint es refereix al temps de funcionament garantit de la plataforma i al temps de resposta de l'equip de suport.