Acrònims RSA

RSA

RSA és l'acrònim de Rivest Shamir Adleman.

RSA és un sistema criptogràfic de clau pública que s'utilitza àmpliament per a la transmissió de dades segura. Els missatges es xifren amb una clau pública, que es pot compartir obertament. Amb l'algorisme RSA, un cop s'ha xifrat un missatge amb la clau pública, només es pot desxifrar amb una clau privada (o secreta). Cada usuari RSA té un parell de claus format per les seves claus públiques i privades. Com el seu nom indica, la clau privada s'ha de mantenir en secret. L'acrònim RSA prové dels cognoms de Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman, que van descriure públicament l'algorisme el 1977.