ROI Acrònims

Retorn de la inversió

ROI és l'acrònim de Retorn de la inversió.

Una mètrica de rendiment que mesura la rendibilitat i es calcula mitjançant la fórmula ROI= (ingressos – cost)/cost. El ROI us pot ajudar a determinar si una inversió potencial val la pena els costos inicials i continus o si una inversió o esforç s'ha de continuar o acabar.