Acrònims de PNL

PNL

PNL és l'acrònim de Processament del llenguatge natural.

Un subcamp de la lingüística, la informàtica i la intel·ligència artificial que s'ocupa de les interaccions entre ordinadors i llenguatge humà, en particular com programar ordinadors per processar i analitzar grans quantitats de dades del llenguatge natural.