Acrònims de LACSLink

LACSLink

LACSLink és l'acrònim de Enllaç del sistema de conversió d'adreces localitzables.

Un conjunt de dades segur d'adreces convertides que implica canviar adreces d'estil rural per adreces d'estil de ciutat. També converteix les adreces existents que s'han canviat de nom o s'han tornat a numerar. LACSLink és un mètode automatitzat per obtenir noves adreces per als municipis locals que han implementat un sistema d'emergència 911

font: Tarongina