Acrònims ISBN

ISBN

ISBN és l'acrònim de Número Internacional Normalitzat per a Llibres.

Un ISBN és un número de llibre estàndard internacional. Els ISBN eren de 10 dígits fins a finals de desembre de 2006, però des de l'1 de gener de 2007 sempre constaven de 13 dígits. Els ISBN es calculen mitjançant una fórmula matemàtica específica i inclouen un dígit de verificació per validar el nombre.

font: ISBN Internacional