Acrònims ICP

ICP

ICP és l'acrònim de Perfil de client ideal.

homenatges associats als clients més valuosos d'una empresa utilitzats per identificar nous clients potencials. En vendes i màrqueting B2B, poden ser dades d'ubicació, firmogràfiques, de comportament, de cultura i de sistemes. En vendes i màrqueting B2C, poden ser dades d'ubicació, demogràfiques, comportament, cultura i altres.