Acrònims HTTP

HTTP

HTTP és l'acrònim de Protocol de transport d'hipertext.

Un protocol d'aplicació per a sistemes d'informació distribuïts, col·laboratius i hipermèdia.