ER Acrònims

ER

ER és l'acrònim de Resolució de l'entitat.

El procés de determinar quan les referències a entitats del món real són equivalents (la mateixa entitat) o no equivalents (entitats diferents). En altres paraules, és el procés d'identificar i enllaçar diversos registres a la mateixa entitat quan els registres es descriuen de manera diferent i viceversa.