Acrònims DTC

DTC

DTC és l'acrònim de Directe al consumidor.

El model de negoci de vendre productes directament als clients i, per tant, evitar qualsevol minorista, majorista o qualsevol altre distribuïdor de tercers.