Acrònims DNS

DNS

DNS és l'acrònim de Sistema de noms de domini.

Un sistema de denominació jeràrquic i descentralitzat que s'utilitza per identificar ordinadors, serveis i altres recursos accessibles a través d'Internet o altres xarxes de protocol d'Internet. Els registres de recursos continguts en el DNS associen noms de domini amb altres formes d'informació.