DL Acrònims

DL

DL és l'acrònim de Aprenentatge profund.

Es refereix a tasques d'aprenentatge automàtic que utilitzen xarxes neuronals que contenen diverses capes. Al mateix temps, augmentar el nombre de capes requereix més potència de processament de l'ordinador i normalment un temps d'entrenament més llarg per al model.