Acrònims CSS

CSS

CSS és l'acrònim de Fulls d'estil en cascada.

Una metodologia per emmagatzemar i aplicar la presentació d'un document escrit en un llenguatge de marques com HTML mitjançant un navegador. CSS és una tecnologia fonamental de la World Wide Web, juntament amb HTML i JavaScript