Acrònims CPM

CPM

CPM és l'acrònim de Cost per milla.

El cost per milla (o cost per mil) és un altre mètode que utilitzen els editors per cobrar per la publicitat. Aquest mètode cobra per 1000 impressions (M és el nombre romà de 1000). Als anunciants se'ls cobra cada vegada que es veu el seu anunci, no quantes vegades s'hi fa clic.