Acrònims de CPA

CPA

CPA és l'acrònim de Cost per adquisició.

El cost per adquisició és una mètrica de màrqueting que mesura el cost agregat per adquirir un client de pagament a nivell de campanya o canal. El CPA és una mesura vital de l'èxit del màrqueting, que generalment es distingeix del Cost of Adquiring Customer (CAC) per la seva aplicació granular.

font: Gran empresa