CLV Acrònims

CLV

CLV és l'acrònim de Valor de la vida del client.

Una projecció que connecta el benefici net amb tota la relació de cicle de vida d'un client.