CLS Acronyms

CLS

CLS és l'acrònim de Canvi de disseny acumulatiu.

Google’s measure of user and page experience visual stability in its Core Web Vitals.