Acrònims CISO

CISO

CISO és l'acrònim de Cap de Seguretat de la Informació.

Un executiu d'alt nivell dins d'una organització responsable d'establir i mantenir la visió, l'estratègia i el programa de l'empresa per garantir que els actius i les tecnologies d'informació estiguin protegits adequadament.