AutoML

AutoML és l'acrònim de Aprenentatge automàtic automàtic. Un desplegament escalable de Machine Learning dins de Salesforce que s'adapta a tots els clients i a tots els casos d'ús sense la necessitat de desplegar científics de dades.