AI

AI és l'acrònim de Intel·ligència Artificial. Una àmplia branca de la informàtica dedicada a la construcció de màquines intel·ligents capaços de realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Els avenços en l'aprenentatge automàtic i l'aprenentatge profund estan creant un canvi de paradigma en pràcticament tots els sectors de la indústria tecnològica.