3PL Acrònims

3PL

3PL és l'acrònim de Logística de tercers.

L'ús que una empresa fa d'empreses de tercers per subcontractar elements de la seva gestió de la cadena de subministrament, distribució, emmagatzematge, compliment i serveis d'informes associats.