2FA

2FA és l'acrònim de Autenticació de dos factors. Una capa addicional de protecció que s'utilitza per garantir la seguretat dels comptes en línia més enllà d'un nom d'usuari i una contrasenya. L'usuari introdueix la contrasenya i després se li requereix que introdueixi el segon nivell d'autenticació, de vegades responent amb un codi enviat per missatge de text, correu electrònic o mitjançant una aplicació d'autenticació.