OP Acrònims

OP

OP és l'acrònim de Festa Zero.

Les dades que un client comparteix de manera intencionada i proactiva amb una marca, poden incloure dades del centre de preferències, intencions de compra, context personal i com l'individu vol que la marca la reconegui.

font: Stephanie Liu, Forrester