2FA Acrònims

2FA

2FA és l'acrònim de Autenticació de dos factors.

Una capa addicional de protecció que s'utilitza per garantir la seguretat dels comptes en línia més enllà d'un nom d'usuari i una contrasenya. L'usuari introdueix la contrasenya i després se li requereix que introdueixi el segon nivell d'autenticació, de vegades responent amb un codi enviat per missatge de text, correu electrònic o mitjançant una aplicació d'autenticació.